Budapest, XII. ker. Tamási Áron u. 37.
Mobil: +36 30/63-111-38
Megrendelések személyes átvétele:
kedd, 10 - 18 óra!

Tanácsok 2005-re

2005 a KAKAS ÉVE
2005. február 4-én hajnali 1 óra 45 perckor kezdődik

A kínai naptár, amit Hsia (Xia) kalendárium néven ismert meg a világ, (itthon Feng Shui kalendáriumnak nevezzük), lenyűgöző naptári rendszer. Nem csupán az idő múlását jelzi, hanem jóslásra is alkalmas. A hagyományos, híres Négyoszlopos Sorsmeghatározás e kalendárium írásjegyeinek segítségével egyszerre tárja fel az ember sorsát és szerencséjét a születéstől a halálig. A sors fordulatai a feltüntetett piktogramok kombinációiból pontosan kiolvashatók.
A kalendárium különlegessége, hogy minden pillanatot az öt Őselem egymás közötti kölcsönös egymásra hatásainak viszonylatában értelmezi. Ez azért lényeges, mert az Univerzumban minden az öt Őselemből - Fém, Víz, Fa, Tűz, Föld - éltető vagy romboló körforgásán múlik.

A Feng Shui kalendárium szerint a Kakas éve 2005. február 4-én hajnali 1 óra 45 perckor kezdődik, amelyet a Fém elem felett ülő Fa jelképez. Ezt úgy mondjuk, Fa Kakas éve van. A Kakas évét uraló két elem egymáshoz viszonyított helyzete a romboló körforgásra utal, vagyis a Fém elpusztítja a Fát, tehát az összhang hiányára utal;
A kínai naptárban hatvan évente ismétlődnek az azonos tulajdonságú évek, így egy ugyanilyen minőségű "Fa a Fémen" év 1945-ben volt, ugyanazon állatjegyben. Bízhatunk tehát 2005-ben a terrorizmus elleni harc győzelmében, amelyet sajnos erőszakos küzdelmekkel, sok és véres áldozat árán lehet csak megszerezni.


TERMÉSZET

A Kakas fém elemű, amely megsemmisítheti a Fát. Ez komoly környezeti problémákra és a növények nagyfokú veszélyeztetettségére figyelmeztet . A természeti katasztrófák főként az erdőket veszélyeztethetik, s számíthatunk néhány gondra az erdőgazdálkodásban, a gyümölcsösökben és a faiskolák háza táján.
A Kakas a Yin Tűz szülőjegye, a Yin tűz pedig a robbanás, kirobbanás jelképe. A Kakas évében megszaporodhatnak a tűzvészek, a robbanások és a robbantások.


GAZDASÁG

2005-ben a Fa erőtlenebb a 2004-es Fa elemnél (2004 a Fa Majom éve volt) s nem képes a gazdaságot felélénkítő tüzet szítani. De azért még mindig lehetővé tesz némi, visszafogott fejlődést koratavasztól nyárig, február és június között, és mégis a 2005-ös gazdasági fellendülés a 2004-esnél lényegesen lanyhább lesz.
A legkedvezőtlenebb fordulatra a Fa elemű tevékenységet folytatók számíthatnak, piacuk lelassul. Ilyenek a textil-, a divat-, a papír- és a ruházati ipar, az újságkiadás, a növénytermesztés, a virágforgalmazás és a hasonló fogyasztási cikkek.
A Tűz és a Föld elemű tevékenységek helyzete javul a Kakas évében. Föld elemű minden ingatlan ügy, a bányászat és a vegyészet. Tűz eleműek: az energiatermelés, az elektromos és a szórakoztató ipar. A Tűz elemhez társítható iparágakban, pl. a kőolajbányászat és üzemanyaggyártás terén szintén nagy haszon várható, a Tűz úrrá lesz a Fémen, de az erős Fém éveiben mindig élénkül a Tűz elemű tevékenység, ezért az anyagi haszon sem marad el. Az olaj ára 2004-ben kezdett el emelkedni, s az áremelkedés 2005-ben sem áll meg.
A maradék két elem közül az utazás, árúszállítás, kommunikáció, bárok, italforgalmazás, fürdők, gyógyfürdők sikerességéért felelős Víz elem enyhén pozitív szerephez jut, a Víz elemű tevékenységek terén némi fejlődésre számíthatunk, mivel a Fa szüli a Vizet.
A Fém elemé a nehézipar, a mérnöki tevékenység, a high-tech technika és tudomány, a gépkocsigyártás, semleges állapotban maradnak, mert a megtermelt hasznot a Fém részben megsemmisíti (2005-ben). A Kakas évében hangsúlyos Fém elem a látványos ékszerekre, a kozmetikára és a bőrt érintő kérdésekre is utal. A Fém jóvoltából többek közt fölélénkül a szórakoztatóipar, jól megy majd a hirdetési és a közönségkapcsolattal foglalkozó cégeknek.


AZ EGÉSZSÉG

A Kakas piktogramját egy késre, vagy tőrre emlékeztető kis fém tárgy írásjele képviseli. A Yin Fát (a minden elemnek van yin és yang verziója) szokás a tarkóhoz és a háthoz, illetve a gerinchez hasonlítani. A Kakason ülő Fa képe önkéntelenül egy nyakon szúrt, illetve hátba döfött embert juttat eszünkbe. Ebben az évben a fő események melléksodrában előfordulhat, hogy megkéselnek vagy leszúrnak híres embereket.
Az öt Őselem más-más testrészünkre hat. Mivel a Fa 2005-ben meglehetősen gyönge, a máj, nyak és a hát betegségei komolyra fordulhatnak. Ajánlatos az eddiginél is jobban ügyelni a helyes testtartásra munka és üldögélés közben, mert a Kakas évében az átlagosnál gyakoribbak és súlyosabbak a nyak- és hátsérülések.
A Yin Fa a májra, a nyakra, valamint a gerinc és a bordák hátoldali részét is jellemzi, a Fém elem pedig a légzőszervekre, a fogakra és a bőrre.


NEM ÁRT AZ ÓVATOSSÁG!

A kínai asztrológia Kakasa összecsap a Nyúllal, ami azt jelenti, hogy a Nyúl szülöttekre nehézségek várnak a Kakas évében. Számos Nyúl szülött költözködik, vált munkahelyet, vagy utazik sokat 2005-ben. A Nyulak jól teszik, ha 2005-ben Sárkányt ábrázoló nyakéket viselnek, ami megvédi őket a Kakas "támadásaitól". A Nyulak legyenek nagyon óvatosak 2005-ben, mert a Kakas évében megnő a kisebb-nagyobb balesetek, sebészeti beavatkozások, nyak és hátsérülések, törések veszélye. Kerüljék az extrém sportokat, a nehéz edzéseket és ügyeljenek arra, milyen testtartással ülnek munka és utazás közben. A Nyúl szülöttek a lehető legkevesebbet utazzanak nyugati irányba, s ha tehetik, 2005-ben márciusában és szeptemberében egyáltalán ne közlekedjenek nyugat felé, vagyis ne utazzanak a Nagyherceggel (Jupiter bolygóval) szembe.
Más állatjegyeket is kellemetlenül érinthet a Kakas éve. E kellemetlenségek afféle önbüntető magatartásban mutatkoznak meg. A büntetés lappangó, rejtett veszélyt jelent, pl. tünet nélküli betegségeket, rossz kapcsolatokat a kollégákkal, rossz versenyszellemet, vagy egyéb bajokat, melyek mind azzal kapcsolatosak, hogy az illető gondatlan önmagával szemben. Aki a Nyúl illetve a Kakas évében, vagy napján született ajánlatos, ha fokozottan vigyáz az egészségére. (A cikket Raymond Lo mesterem előrejelzése alapján állítottam össze. Szilvásy Judit)

A Repülőcsillag Iskola 9 különböző energiatípust különböztet meg. Számuk 1-9 -ig. A legkedvezőtlenebbek a 2, 3, és az 5. Jelentésük: 2-betegség, 3-vita, rablás, 5 - váratlan események. Évenként és havonként ezek az energiák lakásunk és irodánk más-más helyiségeibe "repülnek" , amelyeket orvosolni lehet kis mértékben. A 2-es orvoslására 6-os kínai pénzsort használunk, ( 2-es Föld elem, lead energiát a 6-os fém elemnek) a 3-as orvoslására piros,vörös színt, (a 3-as Fa elem a Tűz elemet segíti, így energiát veszt) az 5-ös orvoslására pedig fémből készült és fémhangzású szélcsengőt tegyünk.

Ha tehát ezek az energiák lakásunk/irodánk fontos területeire esnek az adott évben, hónapban, akkor az energiák által mutatott kellemetlenségekben lehet részünk. Ilyen területek az iroda, háló és minden fontos helyiség.

Tehát lakásunkat osszuk fel az égtájaknak megfelelően 8 részre. Az egyes égtájak "tortaszeleteiben" történő orvoslásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Az első irány mutatja, hogy évre vonatkozóan mi a teendőnk, a második irány pedig a havi változásokat mutatja. Például, az 5-ös szám 2005-ben ÉNy-on lesz, ide egész évben érdemes egy fém szélcsengőt feltenni, és havonta egy másik szélcsengőt az 5 -ös változó helyére.PLD. áprilisban DK-re. Az év mindig február 4-én (vagy 5-én) kezdődik!

Csillag Febr.4-Márc.4 Márc.5- Ápr.3 Ápr.4-Máj.4
5 ÉNY, DNY ÉNY, K ÉNY, DK,
2 K, ÉK K, D K, É
3 DK, D DK, É DK, DNY

 v-to.info - a Velencei tó térségének e-lapja
www.janbelteriajto.hu
design HORICOM
clear